European Tour 2024
Max Gazzè – European Tour
13 Marzo 2024
Barcellona
Teatro Paral·lel 62
14 Marzo 2024
Madrid
Sala Villanos
23 Marzo 2024
Bruxelles
Teatro Lumen
24 Marzo 2024
Amsterdam
Bitterzoet
25 Marzo 2024
Berlino
Teatro Heimathafen
27 Marzo 2024
Praga
Teatro Palàc Akropolis